مصرف شده

...

جملات قصار بزرگان 5

شادی
دل شادمان ، چهره را زینت می دهد.                                              موسی (ع)
--------------------------------------------------------------------------------

ایجاد شادمانی در دل، پاداش شادی کردن به دیگران است.                        مولوی
--------------------------------------------------------------------------------

اگر آدمی شاد باشد کسی را شاد نموده و اگر غمگین باشد کسی را غمگین نموده است.                                                                                       مولوی
--------------------------------------------------------------------------------

یک خنده ، بهتر از هزار ناله است.                                           ابوالعلاءمعزی
--------------------------------------------------------------------------------

از لحظات زندگی لذت ببریم و از ساعت ها استفاده کنیم بدون آنکه در انتظار لحظات و ساعات بهتر و نیکوکار باشیم.                                                  فرانسواکویه
--------------------------------------------------------------------------------

با دیگران بهتر و نیکوتر باشیم.                                                   دیل کارنگی
--------------------------------------------------------------------------------

خنده ، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است.                                   آناتول فرانتس
--------------------------------------------------------------------------------

یک غم به تنهایی برای نابودی هزاران نشاط کافی است.                       ژول ورن
--------------------------------------------------------------------------------

انسان ، شادی ترین همه آفریدگان است.                                              ادیسون
--------------------------------------------------------------------------------

بی ثمرترین روز ما روزی است که نخندیده باشیم.                              چارلز فیلد
--------------------------------------------------------------------------------

اگر یاد بگیرید که به مشکلات خود بخندید پس همیشه چیزی دارید که به آن بخندید.                                                                                  لین کارول
--------------------------------------------------------------------------------

وقتی خواهان آشنایی با کسی هستی ابتدا با لبخندت، خود را معرفی کن.جکسون براون
--------------------------------------------------------------------------------

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.                  چارلی چابلین
--------------------------------------------------------------------------------

خنده ، دشمن را دوست می کند.                                                  جرج نیکولا
--------------------------------------------------------------------------------

خنده ، کوتاهترین فاصله بین دو نفر است.                                     ویکتورهوگو
--------------------------------------------------------------------------------

من لبخند را مظهر انسانیت می دانم.                                             ویل دورانت
--------------------------------------------------------------------------------

نشاطی که در نتیجه غم دیگران حاصل شود گناه است.                    برتولت برشت
--------------------------------------------------------------------------------

شاد باش تا حسود و جاه طلب نباشی.                                                  اوشو
--------------------------------------------------------------------------------

یک آدم خوشخو و خنده رو با اشتهای بهتری غذا می خورد.                      هرشل
--------------------------------------------------------------------------------

*********************************************
شجاعت
تقدیر ، ارباب مردان ترسو است و برده مردمان شجاع.                           بزرگمهر
--------------------------------------------------------------------------------

اگر کسی را تحقیر کردی معنایش اینست که خودت بی شخصیت هستی.     مثل هندی
--------------------------------------------------------------------------------

تمسخر ، سلاح ضعیفان است.                                                           لاول
--------------------------------------------------------------------------------

شجاعت بدون احتیاط ، بی ارزش است.                                             سقراط
--------------------------------------------------------------------------------

کسی که شجاعت ندارد، حقیقت نیز در او موجود نیست.                      والتراسکات
--------------------------------------------------------------------------------

اگر نمی توانید شجاع باشید لااقل مرد باشید.                                          گوته
--------------------------------------------------------------------------------

رنجی که شجاعانه تحمل شود ، حتی دل سنگ را نرم می سازد.                 گاندی
--------------------------------------------------------------------------------

&************************************************
شکست
اگر هر روز راه را عوض کنی هرگز به مقصد نخواهی رسید.                    بالانش
--------------------------------------------------------------------------------

شکست خوردگان دیروز، فاتحان امروز را بوجود آورده اند.                ژیلبرنربرون
--------------------------------------------------------------------------------

هر شکست لااقل این فایده را دارد که انسان یکی از راههایی را که به شکست منتهی می شود می شناسد .                                                                     لاورنس
--------------------------------------------------------------------------------

شکست ، باید انرژی خفته ما را بیدار کند.                                     رومن رولان
--------------------------------------------------------------------------------

بزرگترین افتخار این نیست که هرگز سقوط نکنیم بلکه بعد از هر سقوط دوباره بپاخیزیم.                                                                               کنفوسیوس
--------------------------------------------------------------------------------

شکست عیب نیست، بلکه هدف پست ، عیب است.                                  لاول
--------------------------------------------------------------------------------

طناب در ضعیف ترین نقطه ، پاره می شود.                                   مثل آفریقایی
--------------------------------------------------------------------------------

بزرگترین اشتباه این است که از اشتباه کردن بترسیم .                      آلبرت هیوبار
--------------------------------------------------------------------------------

محال کمله ای است که در فرهنگ دیوانگان یافت می شود.                        ناپلئون
--------------------------------------------------------------------------------

بدون شکست ، پیروزی لذتی ندارد.                                               توماس مان
--------------------------------------------------------------------------------

ناکامی ها ، بهترین مربیان ما در راه پیروزی و پیشرفت هستند.                    کنتان
--------------------------------------------------------------------------------

***********************************************
ستم
نیکی بی مورد ،ظلم است.                                                  حضرت علی (ع)
--------------------------------------------------------------------------------

هر که به زیر دستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید.                    سعدی
--------------------------------------------------------------------------------

آخرین درجه فساد ، بکار بردن قوانین برای ظلم است.                           ولتر
--------------------------------------------------------------------------------

هیچ کس را حقیر نشمارید شاید که از شما فزونی یابد.                         افلاطون
--------------------------------------------------------------------------------

*********************************************
عدل
اگرعدالت محوشود دیگرزندگی مردم برروی زمین به زحمتش نمی ارزد.امانوتل کانت
--------------------------------------------------------------------------------

در اجرای عدالت منتظر پاداش بودن ، منتهی درجه بی عدالتی است.          سیسرون
--------------------------------------------------------------------------------

وقتی رشوه از در می آید عدالت از پنجره فرار می کند.                         مثل ترکی
--------------------------------------------------------------------------------

بی عدالتی ، تواناترین افراد را به سوی تباهی می کشاند.                      سالیسبوری
--------------------------------------------------------------------------------

عدالت را باید به جا آورد بدون آنکه منتظر مکافات شد.                          سه نگ
--------------------------------------------------------------------------------

آن که از قضاوت می ترسد از عدالت ترسیده است.                                  تاگور
--------------------------------------------------------------------------------
*************************************************
عشق
هر جا که عشق خیمه زد، جای عقل نیست.                                            سعدی
--------------------------------------------------------------------------------

برای مرد،عشق و محبت ، لذت زندگی و برای زن، خود زندگی است.    دکتر سپهری
--------------------------------------------------------------------------------

بهشت این دنیا ، عشق است و وفاداری.                                        محمد حجازی
--------------------------------------------------------------------------------

آن جا که عشق نمی یابید عشق ارزانی کنید عشق خواهید یافت.                  یوحنا
--------------------------------------------------------------------------------

عشق بلائیست که همه خواستارش هستند.                                          افلاطون
--------------------------------------------------------------------------------

وقتی که موضوع عشق در کار است پای عقل می لنگد.                         مترلینگ
--------------------------------------------------------------------------------

هیچ شکنجه ای دردناک تر از این نیست که انسان نه عشق بورزد و نه عشق نثار او شود.                                                                                 کامل موکلییر
--------------------------------------------------------------------------------

عشق ، معمار زندگی است.                                                               هریه
--------------------------------------------------------------------------------

عشق و عاشقی همه را شاعر می کند.                                                افلاطون
--------------------------------------------------------------------------------

عاشق حقیقی ، سعادت محبوبش را در نظر دارد.                              آلفرددوموسه
--------------------------------------------------------------------------------

عشق ، بهتر از ذره بین ، هر چیز خوب معشوق را بزرگ می کند.              سیدنی
--------------------------------------------------------------------------------

عشق ، تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد.                            افلاطون
--------------------------------------------------------------------------------

تنها وظیفه انسان، عشق ورزیدن است.                                                  کامو
--------------------------------------------------------------------------------

سعادتمند واقعی کسی است که از یک عشق پاک بهره مند باشد.                 تولستوی
--------------------------------------------------------------------------------

اگر مایلیم پیام عشق را بشنویم بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم.        مادرترزا
--------------------------------------------------------------------------------

زندگی با عشق ، هرگز تیره نیست.                                               لئوبوسکالیا
--------------------------------------------------------------------------------

عشق، چراغ زندگی است. تاگورعشق میوه تمام فصل هاست و دست همه کس به شاخسارش می رسد.                                                                    مادرترزا
--------------------------------------------------------------------------------

گل بی آفتاب نمی شکفد و سعادت بدون عشق بوجود نمی آید.             ماکسیم گورکی
--------------------------------------------------------------------------------

مشکلی نیست که عشق گره از کارش نگشاید.                                    امت فاکس
--------------------------------------------------------------------------------

پربار ترین گنج ، قلبی عاشق است که با همه در آرامش است.         جی پی واسوانی
--------------------------------------------------------------------------------

هر کسی با عشق الهی متحد شود اندکی از بهشت را در زمین می آفریند.  کاترین پاندر
--------------------------------------------------------------------------------

***************************************************
عفو- بخشش
چون بر دشمن قدرت یافتی ، به شکرانه ی قدرت ، از او در گذر.حضرت محمد (ص)
--------------------------------------------------------------------------------

بهترین چیزها عبارتند از: عفو در حالت غضب ، بخشش در تنگدستی ، عمل در زمان قدرت.                                                                               ادریس پیامبر
--------------------------------------------------------------------------------

آنکه انتقام می گیرد یک روزخوشحال است وآنکه می بخشد یک عمر.حضرت علی(ع)
--------------------------------------------------------------------------------

بالاترین بخشش ها ، رسانیدن حق است به صاحبش.                   حضرت علی (ع)
--------------------------------------------------------------------------------

کسی که شما را به خاطر گناه نکرده ، می بخشد در واقع خودش را به خاطر جنایتی که مرتکب شده است می بخشد.                                          جبران خلیل جبران
--------------------------------------------------------------------------------

بخشش خوب است و بهتر از آن فراموش کردن است.                 رابرت براونینگ
--------------------------------------------------------------------------------

اشخاصی که نمی توانند دیگران را ببخشند ، پل هایی را که باید از آن عبور کنند خراب می نمایند.                                                                         اسپنسر
--------------------------------------------------------------------------------

مردم گاهی کینه را می توانند عفو کنند اما تحقیر را هرگز.                        نروال
--------------------------------------------------------------------------------

دیگران را ببخش ، خودت را هرگز نبخش.                                    مثل اسلواکی
--------------------------------------------------------------------------------

آنها که آفتاب رابه زندگی دیگران هدیه می برند،خود نیزازآن سهم می برند.                                                                                سرجیفرمارلی
--------------------------------------------------------------------------------

وقتی که می بخشید دریافت می کنید.                                                    چویرا
--------------------------------------------------------------------------------

************************************************
عقل - خرد
هر قدر ، عقل ما بیشتر باشد، تاسف ما به زندگی بیشتر خواهد بود.  حضرت علی (ع)
--------------------------------------------------------------------------------

یک روز عاقل به یک عمر احمق می ارزد.                                    مثل تازی
--------------------------------------------------------------------------------

عاقل هر گز به شانس معتقد نمی شود.                                         مثل انگلیسی
--------------------------------------------------------------------------------

هر چیزی که زیاد شود ارزان می شود مگر علم و دانش.                     مثل چینی
--------------------------------------------------------------------------------

ادب و حکمت را عمل خود ساز ، تا بهترین اهل زمان شوی.                   سقراط
--------------------------------------------------------------------------------

آنچه به روح آرامش می بخشد همانا علم است و بس.                              بودا
--------------------------------------------------------------------------------

حیات هدیه طبیعت است ، ولی زندگی دلکش و زیبا هدیه حکمت است.   مثل یونانی
--------------------------------------------------------------------------------

دانش هیچ کس نمی تواند از تجربه اش فراتر رود.                             جان لاک
--------------------------------------------------------------------------------

خرد چیزی نیست که مختص سن خاصی باشد و حقیقت را می توان در هر جایی یافت.                                                                              جکسون براون
--------------------------------------------------------------------------------

اگر دانشی دارید بگذارید دیگران با آن چراغی برافروزند.               جکسون براون
--------------------------------------------------------------------------------

&********************************************
غیبت - عیبجویی
هر که پرده شرمش را پاره کند ، غیبت کردنش روا باشد.          حضرت محمد (ص)
--------------------------------------------------------------------------------

غیبت یعنی برادر خود را به چیزی که دوست ندارد یاد کنی.      حضرت محمد (ص)
--------------------------------------------------------------------------------

عیب های دیگران را بپوشان تا خداوند عیب های تو را بپوشاند.         امام حسن (ع)
--------------------------------------------------------------------------------

مردم را در غیبت همان گوی که در روی توانی گفت.            خواجه عبداله انصاری
--------------------------------------------------------------------------------

بدان که غیبت نه همه به زبان بود بلکه می تواند به چشم و دست و اشارت و به نوشتن باشد و این ها حرام است.                                               غزالی طوسی
--------------------------------------------------------------------------------

اشخاص عیب های خود را با دوربین و نقص دیگران رابا ذره بین نگاه می کنند.                                                                                    امیل اوژید
--------------------------------------------------------------------------------

اگر محاسن دشمنان خود را بر زبان برانیم ، بهتر از اینست که معایب دوستان را بگوییم.                                                                                   آویبوری
--------------------------------------------------------------------------------

هیچ گاه از دیگران عیب جویی و انتقاد نکنید.                               ویکتورهانسن
--------------------------------------------------------------------------------

************************************************
فروتنی
تواضع ، اصل شرف و بزرگی است.                                        امام صادق (ع)
--------------------------------------------------------------------------------

سعی نکن بر ضد جریان باد ، آب دهان بیاندازی.                                  نیچه
--------------------------------------------------------------------------------

تواضع ، نردبان بزرگی و بلندی است.                                             شکسپیر
--------------------------------------------------------------------------------

سوار اسب که شدی ، پیاده را از یاد مبر.                                         مثل عربی
--------------------------------------------------------------------------------

هرگز در جای مردی ننشین که می تواند به تو بگوید برخیز.                 مثل عربی
--------------------------------------------------------------------------------

اگر متواضع باشید کمتر مورد حسد قرار می گیرید.                               ابن مقفع
--------------------------------------------------------------------------------

مرد پرهیزگار ، هرگز پارسایی خود را نمی سنجد.                               پاسکال
--------------------------------------------------------------------------------

**************************************************
فقر - تنگدستی
بزرگترین حسن فقر بعد از دولت ، شناختن و تمیز دادن دوست از دشمن است.                                                                           حضرت علی (ع)
--------------------------------------------------------------------------------

فقر که از درآمد ، ایمان از پنجره فرار می کند.                          حضرت علی (ع)
--------------------------------------------------------------------------------

فقیربرای سیر کردن شکمش درعذاب است وثروتمند برای معالجه ناراحتی.  فرانکلین
--------------------------------------------------------------------------------

فقیر آن نیست که کم دارد بلکه آن است که بیشتر می طابد.                          سنکا
--------------------------------------------------------------------------------

هر چه ما را محدود می کند آن را بخت و اقبال می خوانیم.                       امرسون
--------------------------------------------------------------------------------

یک گدا برای بی آبرو ساختن ملتی کافی است.                                  مثل یونانی
--------------------------------------------------------------------------------

دستگاه قضایی ، همیشه علیه فقرا پارس می کند.                                   منتسکیو
--------------------------------------------------------------------------------

بدترین حالت برای انسان ، زمان تنگدستی است.                                     روسو
--------------------------------------------------------------------------------

فقیرترین مردم کسی است که رویایی در سر ندارد.                            زیگ زیگلر
--------------------------------------------------------------------------------

************************************************
قانون
آنچنان رفتار کن که رفتار تو بتواند قانون کلی شود.                                   کانت
--------------------------------------------------------------------------------

برای اینکه پیش روی قاضی نایستی پشت سر قانون راه برو.              مثل انگلیسی
--------------------------------------------------------------------------------

نظم ، اولین قانون طبیعت است.                                                  دیل کارنگی
--------------------------------------------------------------------------------

قانون در مقابل زور ، خود را جمع و جور می کند.                               مثل لاتین
--------------------------------------------------------------------------------

دزد که رفیق قاضی شد فاتحه قانون را خوانده است.                          مثل ایتالیایی
--------------------------------------------------------------------------------

جایی که قانون ختم می شود، ظلم و ستم شروع می شود.                        ویلیام پیت
--------------------------------------------------------------------------------

حفظ حقوق مردم ، بالاترین و عالی ترین قانون است.                             سیسرون
--------------------------------------------------------------------------------

*****************************************************
قضاوت
هر چه شنیدی مادام که دلیلی برخلاف آن نداری ممکن بدان.                ابو علی سینا
--------------------------------------------------------------------------------

آن که حق با اوست از هیچ قضاوتی نمی ترسد.                              اقبال لاهوری
--------------------------------------------------------------------------------

احساس دل بالاتر از منطق است.                                                       روسو
--------------------------------------------------------------------------------

اگر یک مقصر تبرئه شود بهتر است تا یک بیگناه محکوم شود.            مثل آفریقایی
--------------------------------------------------------------------------------

زمان درباره همه چیز قضاوت می کند.                                           مثل یونانی
--------------------------------------------------------------------------------

کسی را که امروز تحقیر می کنی بعید نیست فردا لازم باشد ازاو تعریف کنی.                                                                                   مثل پرتقالی
--------------------------------------------------------------------------------

هر مجرمی را بنگرید همه کس را ملامت می کند حز خودش.               دیل کارنگی
--------------------------------------------------------------------------------

انسان در کار دیگران عاقل تر است ت در کار خویش.                        لارشفوکولد
--------------------------------------------------------------------------------

برای سنجش هر چیز معیاری است و انسان را با سوابقش می سنجند.            گاندی
--------------------------------------------------------------------------------

روباه نباید موقع محاکمه ی مرغ ، قاضی دادگاه باشد.                            مثل چینی
--------------------------------------------------------------------------------

اگر قضاوت بد نمی خواهی قضاوت بد مکن.                                     ژول ورن
--------------------------------------------------------------------------------

*************************************************

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر ۱۳۸۷ساعت 14:53  توسط مصرف کننده  |